2012

 

Welkom op de site van vzw DeBalije

wie het verleden in ere houdt, behoeft de toekomst niet te vrezen

Een van de gebrandschilderde ramen uit de StWillibrorduskapel

Vzw DeBalije is geïnspireerd door leven en werken van StWillibrordus. Zij heeft zijn beeltenis in een van de gebrandschilderde ramen van het aan hem geweide kapelletje als haar logo geadopteerd.

De naam De Balije, herinnert aan de organisatie van de Ridders Tempeliers, van de Duitse Orde, en is  een bestuurlijk Orgaan, waaraan hele regio’s met de dorpen en landerijen in het gebied van de Commanderij (De Balije), De Alden Biezen, waren ondergeordend.

We zijn in het kader van dit VZW- project begonnen om  al onze cultuurmonumenten, zoals vermeld door Agentschap Onroerend Erfgoed, opnieuw te beschrijven en in kaart te brengen door middel van interviews, foto’s, films en beschrijvingen. In eerste instantie concentreren we ons op Gruitrode.

Inleiding


Een gemeenschap die zichzelf respecteert is trots op haar geschiedenis en op haar erfgoed, in het dankbare besef, dat het goede waar de individuele burger en wij als samenleving nu van kunnen genieten, is gegrondvest op hetgeen in de loop van de geschiedenis door onze voorouders tot stand is gebracht. VZW DeBalije wil zorg dragen

voor ons erfgoed. Daartoe wil zij noodzakelijke werken en restoraties aankaarten bij de bevoegde en verantwoordelijke instanties, bevorderen dat het erfgoed respectvol wordt benaderd en wordt opgenomen in het actuele culturele leven, bijvoorbeeld via onderwijsprojecten  in MeeuwenGruitrode, en via het toerisme in de regio De Alden Biezen.

Deze site is daarom in voortdurende bewerking; er komt iedere week wel wat bij, en soms worden foto’s of teksten vervangen of weggehaald. Kortom, het is een levend geheel. Veranderingen worden in principe onder “Nieuws” op de Openingspagina aangegeven.

De  fotoserie op deze pagina geeft een overzicht van de 5 dorpen die samengevoegd zijn tot de Gemeente MeeuwenGruitrode: Gruitrode, Meeuwen, Ellikom, Neerglabbeek en Wijshagen.

Gruitrode: De Kruishoeve

Ellikom: Vierkantshoeve

Meeuwen: Dorpermolen

Wil je aan deze website bijdragen? Stuur je bijdrage dan naar de secretaris via e-mail (adres: zie onder). We willen zo van deze website een levende presentatie maken van Meeuwen-Gruitrode, en spelen in op de unieke mogelijkheden van het internet. Het is niet uitgesloten dat we bij gebleken belangstelling ook een uitgave in boekvorm zullen maken.


Contact? Opmerkingen? Klik HIER

Iets over de organisatie van deze site. De verslaggeving is qua opzet voor de vijf deelgemeenten hetzelfde. Voor Gruitrode is die bijvoorbeeld als volgt:

  1. *welkom in Gruitrode: introductie

  2. *per hoofdonderwerp een Blog

  3. *per Blog verschillende artikelen (onderwerpen)

De Blog-opbouw wordt in de kop van de pagina weergegeven in de vorm van links die in de net aangegeven volgorde staan.

Wijshage:,KerkOLVrouwtenHemelOpneming

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Kerk Neerglabbeek

Copyrights:

Copyrights: Kees van Dongen . Alle rechten aangaande de inhoud van de verschillende pagina’s, foto’s , films, teksten en geluidsfiles, berusten bij de auteur.  Voor alle activiteiten uitgaande van deze website anders dan kennis nemen van de inhoud, moet toestemming gevraagd worden aan de auteur, en beheerder van de site  op mailadres Opapake@gmail.com